Deze site gaat hoofdzakelijk over mijn hobby, 


het radiozendamateurisme